Důležité odkazy

https://www.gdpr.cz/ - stránky věnované problematice GDPR

https://www.mvcr.cz/gdpr/ - stránky Ministerstva vnitra na téma GDPR

https://www.uoou.cz/ - stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů

https://www.gdpr-verejna-sprava.cz/ - stránky GDPR ve veřejné správě

https://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/default.aspx - stránky SMO ČR věnované GDPR

https://www.podhostynsko.cz/ - stránky Podhostýnského mikroregionu