MÉ ÚKOLY:

  • poskytování informací a poradenství pro správce, zpracovatele a zaměstnance, kteří provádí zpracování osobních údajů,
  • monitoring souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU - 2016/679 (GDPR),
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
  • spolupráce s dozorovým úřadem,
  • kontaktní místo pro dozorový úřad

Činnosti vykonávám jako nezávislý a nestranný pomocník a konzultant v ochranně osobních údajů.

Odpovědnost za dodržování obecného nařízení a národní legislativy má 

VŽDY SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nenese osobní zodpovědnost!

Kontakt

V případě Vašeho dotazu mě neváhejte kontaktovat

DPO, pověřenec pro ochranu osobních údajů

DSO - Podhostýnský mikroregion

Fryčajova 888, Bystřice p. Hostýnem, 768 61
úřední hodiny: středa 8:00 - 11:00 hod.

+420 735 082 385 nebo +420 608 460 766

gadas@podhostynsko.cz